"Edhe pse në kuadër të programit është mbledhur një sasi e madhe informacioni, shumica dërrmuese e këtyre të dhënave nuk janë shqyrtuar asnjëherë nga askush, sepse nuk janë nevojitur për qëllime zbulimi", - thuhet në një letër të publikuar të Ministrisë së Drejtësisë të SHBA-së në Komitetin e Senatit për zbulimin.

Informacionin e parë skandaloz zhurmëmadh në lidhje me përgjimin e telefonatave dhe survejimin e aktivitetit të Internetit e ka bërë publik ish-bashkëpunëtori i CIA-s, Edward Snowden.