Sipas konfirmimeve të tij, Edward Snowden thotë se "është lodhur nga gënjeshtrat e përditshme".

"Më besoni, ai është njeri i vërtetë, një burrë i vërtetë", - tha Anatoli Kuçerena.