Në letër thuhet se organet sociale të kujdestarisë të këtij vendi i konsiderojnë prindërit si kriminelë dhe i mohojnë familjeve kujdestarinë ndaj fëmijëve mbi bazë të spekulimeve dhe pretendimeve të rreme.

Gratë iu drejtuan për ndihmë autoriteteve ruse, pasi në Finlandë, ku kjo çështje lihet qëllimisht në heshtje, ato e ndjejnë veten krejtësisht të privuara nga të drejtat e tyre.