Departamenti rus deklaroi se në këtë letër sqarohen disa aspekte të pozicionit amerikan mbi statusin e lidhur me Edward Snowden. Dokumenti nuk përmban kërkesa për ekstradim ose deportim.