Sipas gjendjes më 12 korrik ato ishin të barabarta me 506 miliardë $. Në këtë mënyrë, rezervat ndërkombëtare të Rusisë për një javë u reduktuan me 300 milionë dollarë.