Ky është një nga të mesmit në shumëllojshmërinë e bonuseve që ofrohen në tregun primar, i cili, sipas mendimit të ekspertëve, po shkon gradualisht drejt fazës së ngopjes së kërkesës në sfondin e ndërtimeve në shkallë të gjerë të banesave.

Ofertat më atraktive propozohen në segmentin e klasës ekonomike.