ECHR konfirmoi gjithashtu se Rusia nuk ka shkelur të drejtat e Hodorkovskit dhe Lebedievit.

Ankesa e Mihaill Hodorkovskit qe dorëzuar në mars të vitit 2006, Pllaton Lebediev dërgoi një peticion të ngjashëm në vitin 2005. Dy ish-biznesmenët po kryejnë dënimin me burgim në Rusi për mashtrim financiar dhe evazion fiskal të një shkallë shumë të madhe.