Gjithashtu katastrofat ekologjike, shterimi i rezervave të naftës dhe të gazit dhe pakësimi i numrit të popullsisë për shkak të lindshmërisë së ulët, siç rezultoi, i trembin rusët më shumë se aktet terroriste. Nga ana tjetër, gati 20% e qytetarëve rusë besojnë në realitetin e një intervencioni të mundshëm nga ana e alienëve.

Rusët nuk i druhen kërcënimeve të jashtme, ashtu sikurse nuk i frikësohen edhe ndonjë revolucioni të brendshëm në vend.