Në bazë të përfundimeve të vitit 2012, Rusia rezultoi të ishte një nga tregjet e eksportit që rritet shumë shpejt për shitësit nga SHBA-ja, Britania e Madhe, Gjermania, Australia, Kina dhe Brazili.

Vëllimi i tregut global të blerjeve ndërkufitare në Internet këtë vit vlerësohet me 105 miliardë $. Rregullisht shërbimet e dyqaneve të huaja në Internet i përdorin 94 milionë konsumatorë.