Çmimi i 100 m2 tokë është rreth 200.000 euro.

Sipërfaqja e përgjithshme e truallit është 35.500 m2 .