Specialistët nuk ishin në gjendje të shpjegonin origjinën e kësaj dukurie, por kanë supozuar se bëhej fjalë për avullimin e ujërave të shiut. Në avullin që dilte nga centrali bërthamor nuk u regjistruan grimca radioaktive të ceziumit.

Një situatë e ngjashme u vu re edhe një vit më parë në këtë central bërthamor, por kjo nuk u bë me dije.