Ai u përmend nga 20% e 30 të anketuarve, të cilët ishin në gjendje të rendisnin listën e blogerëve më të njohur, njoftoi Qendra Mbarëruse e Hulumtimeve të Opinionit Publik.

Medvediev u bë njëri nga zyrtarët e parë të lartë, të cilët filluan të përdornin blog-et dhe rrjetet sociale Facebook, VKontakte dhe Twitter, për të komunikuar me qytetarët e vendit.