Sipas mendimit të palëve, kjo do t’i japë një impuls të ndjeshëm zhvillimit të marrëdhënieve afatgjata të fqinjësisë së mirë.

Shën Petersburgu shpesh quhet Venecia e Veriut për shkak të numrit të madh të kanaleve dhe urave të lumit Neva, kujtoi Polltavçenko. U diskutua mundësia e studimit të përvojës së dy qyteteve për mbrojtjen nga përmbytjet.