Monumenti u vendos atje në vitin 1955 dhe nuk ishte restauruar kurrë më parë. Atë e kishin mbuluar me shumë shtresa boje, pasi figurën e luftëtarit pothuajse çdo vit përpiqeshin ta rinovonin para 8 majit, kur vendi kremton Ditën e çlirimit nga fashizmi.