"Atëherë SHBA-ja dhe Rusia e shikonin njëra-tjetrën, duke u shprehur në mënyrë të figurshme, përmes shënjestrës bërthamorë, por kjo tashmë i përket të kaluarës. Etapat e vështira në marrëdhëniet e vendeve, si dhe impaktet në lidhje me çështje konkrete, nuk duhet të rikthejnë vitet e "Luftës së ftohtë", - theksoi Aleksei Pushkov.