Kjo bazë, përveç plotësimit të detyrave kërkimoro-shkencore, do të ketë gjithashtu edhe karakteristikat e bazës së shërbimit dhe testimit, në të cilën do të mund të testohen, riprogramohen, të meremetohen dhe të furnizohen me karburant si anijet kozmike pa pilot, ashtu edhe ato të pilotuara të kozmosit të largët, si dhe të dërgohen në Hënë, Mars apo në pika të tjera të gjithësisë.