Ligjvënësit e motivuan vendimin e tyre me faktin se "para votimit ata kanë nevojë të njihen me materialet akuzuese kundër ish-Kryeministrit, të cilat disponohen nga hetimi përkatës".

Ndërkohë, analistët lokalë mendojnë se çështja (rasti) e korrupsionit, që çoi në dorëheqjen e gjithë qeverisë së Petr Neças, po shembet para syve.