Posterat në të cilët ishin paraqitur jo vetëm Superman, Batman dhe Incredible Hulk, por edhe Adolf Hitler, dekoruan Universitetin Chulalongkorn ditën e dhënies së diplomave.

Më vonë udhëheqja e universitetit e shpjegoi këtë incident me faktin që studentët nuk ishin në dijeni të rëndësisë së imazhit të Hitlerit.