Ata varën posterat me mbishkrimet "Tricastin": avari bërthamore" dhe " François Hollande: president apo katastrofë?".

Gjatë disa viteve të fundit aktivistët e kësaj organizate kanë depërtuar disa herë në territorin e centraleve bërthamore franceze.

Aktivistët e Greenpeace deklarojnë se në këtë mënyrë ata duan të tërheqin vëmendjen ndaj rreziqeve që mbartin në vetvete centralet bërthamore, si dhe t'i tregojnë gjithashtu shoqërisë mbi problemet që ekzistojnë lidhur me mbrojtjen e centraleve bërthamore.