Ai gjithashtu theksoi se më shumë se 30 vende kanë dërguar kërkesat e tyre për të marrë pjesë në këtë ekspozitë. Brenda 4 ditëve pjesëmarrësit dhe mysafirët e saj do të mund të njihen me arritjet më të fundit të kompleksit ushtarako-industrial rus, si dhe me mostrat më të përparuara të pajisjeve ushtarake në botë.