Të dhëna të tilla janë bërë publike nga Qendra mbarëruse e Studimit të Opinionit Publik në bazë të rezultateve të një studimi mbarëkombëtar.

Në të njëjtën kohë 35% e të anketuarve i vlerësojnë marrëdhëniet midis vendeve si "të tendosura" dhe "armiqësore", ndërkohë që 45% e tyre besojnë se situata ndërkombëtare është "neutrale".