"Për realizimin e "ExoMars" janë zhvilluar punë aktive. Është krijuar grupi i punës, ekziston tashmë personeli kyç. Me palën evropiane mbahet një kontakt i vazhdueshëm konstruktiv. Financimi i projektit filloi”, - tha Viktor Hartov.