Sipas fjalëve të një përfaqësuesi të kësaj Agjencie, "doli jashtë përdorimit sistemi kompjuterik që organizon punën e kontrollorëve të trafikut ajror".

Sipas informatave të fundit puna e aeroporteve është ndërprerë.