Madje më tepër se kaq, sipas mendimit të shkencëtarëve 94% e ADN-ve dhe ARN-ve të zbuluara në mostrat e ujit të liqenit i përkasin bakterieve, ndërsa 6% organizmave më të ndërlikuara shumëqelizore, të njohura në biologji si eukariote.

Një pjesë e vogël e materialit të analizuar gjenetik i përket domenit të Archaea - këto janë organizma mikroskopike njëqelizore, qelizat e të cilave nuk kanë as bërthamë.