Në këtë simpozium do të marrin pjesë ekspertë rusë dhe ndërkombëtarë, përfaqësues të biznesit dhe autoriteteve pushtetore si dhe më shumë se 100 delegatë nga vendet - anëtare të Byrosë Ndërkombëtare të Ekspozitave (BNE).

Simpoziumi është projektuar të jetë jo vetëm një platformë për diskutimin e çështjeve të globalizimit, por edhe për të bindur delegatët e BNE-së për rëndësinë ndërkombëtare të temës së ekspozitës, të deklaruar nga Rusia.