"Qeveria Botërore e Qytetarëve të Botës i dha pasaportën e qytetarit të botës Edward Snowden duke u bazuar në Deklaratën ndërkombëtare të të drejtave të njeriut", - thuhet në deklaratë.