Një vlerësim i tillë u dha nga Drejtori i Universiadave Verore, Marc Vandenplas.

Sekretari i Përgjithshëm i Komitetit Olimpik rus Marat Bariev theksoi se Rusia dhe Kazani po e ngrejnë nivelin e zhvillimit të Universiadës deri në lartësinë e standarteve olimpike, në formatin Olimpik.