Përveç kësaj, ministrat miratuan një program bashkëpunimi në fushat e kulturës, arsimit, mediave, sportit, rinisë dhe turizmit, si dhe një plan të konsultimeve mes ministrive të jashtme të të dy vendeve gjatë viteve 2013-2014.