"Ne shpresojmë shumë që kjo çështje të zgjidhet sa më shpejt. E rëndësishme është që Rusia, si anëtare e OBT-së që është, të luajë sipas rregullave të tregtisë botërore", - i tha burimi Agjencisë.