Konsumi i ilaçeve kundër depresionit është rritur më aktivisht në periudhën nga viti 1980-2009 në Suedi, Norvegji dhe Sllovaki. Vetëm në Suedi ky tregues u rrit me 1000%. Rritja më e ulët e përdorimit të këtyre barnave për të njëjtën periudhë kohore është regjistruar në Holandë, Zvicër, Bullgari, Francë dhe Luksemburg.

Përdoruesit më aktivë të ilaçeve kundër depresionit rezultuan të ishin islandezët, ku pothuajse 9% e popullsisë ka fituar tashmë varësi nga këto preparate.