"Bëhet fjalë për një kartë të veçantë akreditimi që do të lejojë çdo qytetar të çdo shteti të blejë një biletë dhe të hyjë në territorin, ku zhvillohen garat sportive", - sqaroi Ministri. - "Kjo vlen si për rusët, ashtu edhe për shtetasit e huaj. "Për të blerë një biletë, për të parë garat sportive duhet treguar "Pasaporta e tifozit".

"Në këtë mënyrë, ne do të jemi në gjendje të minimizojmë rrezikun e akteve të paligjshme", - shprehet i sigurt Vladimir Kollokolcev.