Kjo shkaktoi zemërimin dhe indinjatën e thellë të Tbilisit zyrtar, i cili e konsideron vizitimin e kësaj republike të ligjshëm vetëm nga territori gjeorgjian.

Në përputhje me ligjin "Për Territoret e Pushtuara", i cili u miratua pas konfliktit të armatosur në Abhazi dhe Osetinë e Jugut në vitin 2008, Depardieu mund të dënohet me heqje lirie nga 2 deri në 4 vjet ose t'i nënshtrohet pagesës së një gjobe deri në 10.000 Lari (6.000 $).

Sipas deklaratës së një përfaqësuesi të Tbilisit zyrtar, Depardieu do të vihet përpara përgjegjësisë ligjore në qoftë se vjen në Gjeorgji.