Këtë e parashikon ligji mbi strukturën e forcave të armatosura të republikës, i hartuar nga Ministria e Mbrojtjes.

Në përputhje me ligjin parashikohet riemërimi i batalionit të motorizuar të këmbësorisë të Mbretit Mindaugas në batalionin e husarëve, ndërsa i batalionit të motorizuar të këmbësorisë, që mban emrin e Dukeshës së madhe Birute, në batalionin e ulanëve.

Në këtë mënyrë, sipas mendimit të Ministrit të Mbrojtjes, Juozas Olekas do të ruhen traditat historike.