Në këtë ekspozitë është paraqitur një koleksion mjaft impresionues prej 80 kimonosh jashtëzakonisht të larmishme dhe origjinale, të krijuara sipas teknikës së lashtë japoneze të punës me pëlhurën të shekullit XIV.