Pjotër Simonenko njoftoi se komunistët janë të gatshëm të shkarkojnë qeverinë nëse opozita do të miratojë variantin e motivimit të komunistëve: dorëheqje për dështime serioze ekonomike në punën e qeverisë, dhe jo për faktin që u refuzua kursi i integrimit evropian.

Arseni Jacenjuk deklaroi se opozita është e gatshme të votojë në mbështetje të projektligjit të komunistëve.