Pishtarëmbajtësit u takuan në tundër me rritësit e drerëve dhe bënë fotografi me drerët e Veriut. Posaçërisht për pjesëmarrësit e stafetës u ekzekutuan këngë kombëtare të popullsisë Nenetse dhe u organizuan skena mbresëlënë rituale.