Gjatë gjithë këtyre viteve "Zëri i Rusisë" e ka njohur botën me jetën në vendin tonë, ai përpiqet ta bëjë atë sa më të kuptueshëm dhe më të afërt për banorët e shteteve të tjera.

Më 29 tetor të vitit 1929 banorët e vendeve të huaja dëgjuan për herë të parë tingullin e sinjalit të Radio Moskës. Kështu, në botë, u duk radio e parë ndërkombëtare. Detyrë e saj ishte t’i tregonte të huajve për Bashkimin Sovjetik. Fillimisht Radiokompania u quajt "Radio Moska". Kurse tani ajo është riemëruar në "Zëri i Rusisë". Transmetimi i parë në On Air e radios sonë tingëlloi në gjermanisht. Ndërsa shumë shpejt pas kësaj jashtë shtetit filluan të dëgjojnë programet në gjuhën frënge dhe angleze. Radio e dytë ndërkombëtare - BBC - u shfaq vetëm tre vjet më vonë, kurse "Zëri i Amerikës" pas 7 vitesh.

Për më shumë se tetë dekada në Radiokompaninë tonë kanë ndryshuar mjaft gjëra: diapazoni i transmetimit, llojet e transmetuesve, mjedisi mediatik, mënyra e paraqitjes së lajmeve. Teknologjitë multimediale e nxorrën radiotransmetimin tonë në një orbitë të re si dhe i lejuan atij të zgjerojë kufijtë gjeografike dhe të afrojë kontinentet. Falë Internetit dhe transmetimit në formatin dixhital njerëzit e vendeve të ndryshme të botës kanë mundësi jo vetëm të dëgjojnë emisionet tona, por edhe të shohin video, të zhvillojnë dialog të ngushtë e të vazhdueshëm me Radiostacionin tonë.

Sot programet e "Zërit të Rusisë" mund të dëgjohen në më shumë se 30 gjuhë. Mbi tetë milionë njerëz janë në marrëdhënie miqësore me Shërbimin rus të transmetimeve ndërkombëtare në rrjetet shoqërore Facebook, Twitter, VKontakte, YouTube, Google+, Weibo.

"Zëri i Rusisë" ka pesë zyra jashtë shtetit: në Uashington, Londër, Rio de Janeiro, Stamboll dhe Kiev. Siç dëshmojnë hulumtimet sociologjike, Radiostacionin tonë e dëgjojnë në pika të ndryshme të planetit më shumë se njëqind milionë njerëz të profesioneve dhe moshave diverse.

Sot "Zëri i Rusisë" renditet ndër pesë radiostacionet më të popullarizuara të botës. Radiokompania jonë transmeton emisionet e veta në 160 vende në valë të shkurtra dhe të mesme, në diapazonin FM, nëpërmjet kanaleve satelitore. Çdo ditë ai realizon më shumë se 170 orë transmetim në On Air. Për historinë, kulturën, politikën e jashtme dhe të brendshme të Rusisë tregojnë rreth 15.000 materiale në formate audio, video dhe teksti në javë. "Zëri i Rusisë" ka qenë gjithmonë një tribunë për shprehjen e këndvështrimeve të ndryshme. Rusia vetë është një vend i hapur dhe "Zëri i Rusisë" është po ashtu i hapur për dëgjuesit e vendeve të huaja fqinje apo të largëta.