Me rastin e jubileut 200-vjeçar në Leipzig janë mbledhur entuziastët dhe adhuruesit e historisë ushtarake, shkencëtarë, artistë. Ndërsa do të përfundojë viti jubilar me rikonstruktimin grandioz të betejës, të cilën do ta zhvillojnë anëtarët e klubeve të historisë ushtarake nga Gjermania, Rusia, Franca, Polonia dhe vende të tjera.