Të enjten në Kamçatkë u aktivizua vullkani Shivelluç, i cili filloi të lëshojë në atmosferë hi dhe të gazëra. Vullkani volli një shtyllë hiri me një lartësi prej 10 kilometrash mbi nivelin e detit. Dy fshatra aty pranë u mbuluarn nga një shtresë hiri. Trashësia e shtresës ishte rreth 1 mm.

Aktualisht kodi i kuq për aviacionin është zëvendësuar nga ai portokalli.