Nga data 24 deri më 28 qershor në kuadër të Traktatit Ndërkombëtar të Qiejve të Hapur, një ekip inspektorësh nga Turqia dhe Shtetet e Bashkuara do të kryejnë një fluturim të përbashkët vëzhgues mbi territorin e Rusisë në avionin turk të monitorimit CN-235.

Avioni dhe pajisjet e instaluara në të i janë nënshtruar procedurës së nevojshme ndërkombëtare të certifikimit me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Rusisë. Fluturimi do të kryhet sipas një itinerari, për të cilin kanë rënë dakord palët.