Ministria ruse e Situatave të Jashtëzakonshme dhe OKB-ja nënshkruan një marrëveshje për bashkëpunim në sferën humanitare në Shën Petersburg.

Galeria fotografike

Sipas dokumentit, Ministria ruse e Situatave të Jashtëzakonshme dhe Departamenti i Kombeve të Bashkuara për Zvogëlimin e Rreziqeve të Katastrofave kanë ndërmend të përmirësojnë mekanizmat e mbledhjes së të dhënave mbi katastrofat, monitorimit dhe parashikimit të situatave emergjente, si dhe të sistemeve të paralajmërimit të hershëm dhe koordinimit të ndihmës emergjente në nivel kombëtar, rajonal dhe global.