Sipas fjalëve të Presidentit rus Vladimir Putin krijimi i këshillave të reja, fondacioneve dhe organizmave të tjera ndërkombëtare nuk do të jetë "kurë" për të gjitha problemet. Kjo është një qasje e gabuar. Është e nevojshme të ngrihet çështja e ristrukturimit të plotë të Fondit Monetar Ndërkombëtar, duke e çuar atë në përputhje me realitetet aktuale ekonomike. Këtë opinion shprehu Presidenti rus Vladimir Putin në një intervistë për Agjencinë RIA "Lajmet".

Putin gjithashtu beson se duhet rritur roli i vendeve në zhvillim në FMN, duke përfshirë edhe partnerët e Rusisë në BRICS.