Kompania "Hekurudhat e Rusisë" nënshkroi një kontratë me Serbinë për ndërtimin dhe rikonstruktimin e infrastrukturës hekurudhore si dhe furnizimin në këtë vend të trenave diesel.

Kontrata u nënshkrua në kuadrin e marrëveshjes ndërqeveritare mbi dhënien Serbisë të kredisë së eksporteve me shumë prej 800 milionë $.

0Ajo duhet të realizohet brenda 5 viteve.