Në kryeqytetin e Kirgistanit, Bishkek, pranë Ambasadës Amerikane u zhvillua aksioni i radhës me kërkesën për heqjen nga vendi të Qendrës së transportimeve tranzite "Manas".

Organizatore të këtij aktiviteti ishin Partia e Gjelbër dhe Lëvizja Popullore Patriotike.

0Dhjetëra aktivistë kërkuan gjithashtu kompensime për dëmin ekologjik, të shkaktuar nga emetimi i vajgurit (kerosinës) nga avionët amerikanë tokave bujqësore të Kirgistanit për 12 vjet.