Të enjten vullkani aktiv më verior i Kamçatkës - Shiveluç - hodhi një shtyllë hiri me lartësi 4 km. Intensifikimi i aktivizimit të vullkanit Shiveluç, lartësia e të cilit është rreth 3.3 mijë metra mbi nivelin e detit, filloi në maj të vitit 2009. Në kubenë e vullkanit si pasojë e erupsionit të tij dhe shpërthimit u formua një e çarë rreth 30 metra e thellë.

Shpërthimi i vullkanit nuk përbën rrezik për zonat e banuara përreth, por emetimet e hirit janë një kërcënim serioz për aviacionin.