Treguesit ekonomikë të Serbisë që nga fillimi i vitit 2013 tregojnë një rritje mjaft bindëse. Për këtë njoftoi sot Ministri i Financave i Republikës të Serbisë.

Për 3 muajt e parë të vitit rritja e eksporteve rezultoi 22%, rritja e prodhimit industrial arriti në 5.2%, prodhimi bujqësor - 1.9%.

Vëllimi i eksporteve të Serbisë në mars tejkaloi rekordin maksimal historik dhe arriti deri në 857 milionë €. Ritme të larta të rritjes janë vërejtur pothuajse në të gjitha degët e industrisë së vendit.