Organizata Evropiane për Kërkime Bërthamore (European Organization for Nuclear Research, CERN), ku 20 vjet të shkuara doli për herë të parë në dritë WWW - World Wide Web - vendosi të rikrijojë faqen e parë të Internetit në historinë e Web-it.

Faqja mund të hapet nëpërmjet adresës Info.cern.ch.

0Kjo është kopja e faqes "më të vjetër" të Internetit - origjinalja, natyrisht, nuk ekziston më, ajo ka ndryshuar gjatë këtyre viteve me dhjetra herë.