Rusia dhe Japonia nënshkruan një memorandum mbi bashkëpunimin në sferën e shkëmbimit të informacioneve të zbulimit financiar në lidhje me çështjet e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Memorandumi u nënshkrua në bazë të përfundimeve të bisedimeve të nivelit më të lartë midis Shërbimit Federal për monitorimin financiar të Rusisë dhe Qendrës së zbulimit financiar të Japonisë të Komisionit Kombëtar të Sigurisë Publike.