Prokurori i Përgjithshëm i Izraelit, Yehuda Weinstein, konfirmoi faktin se bashkëpunëtorëve të sigurisë së aeroporteve të Izraelit u është lejuar zyrtarisht t’u kërkojnë turistëve, që mbërrijnë në vend, aksesin në postat e tyre elektronike (ang. e-mail) dhe t'i deportojnë ata në rast refuzimi. Vihet re se kjo praktikë aplikohet vetëm në raste të veçanta.

0Aktivistët e mbrojtjes së të drejtave të njeriut e kanë quajtur këtë risi "cënim evident të jetës private".