Banka Qendrore e Qipros dobësoi sërish kontrollin ndaj lëvizjes së kapitalit, thuhet në një njoftim të rregullatorit financiar. Në veçanti, u lejuan transaksionet deri në 300 mijë € në territorin e Qipros, pagesa e kontraktuesit të huaj pa miratimin paraprak të rregullatorit u rrit nga 5 mijë deri në 20 mijë €. U lejua gjithashtu edhe nxjerrja jashtë kufirit deri në 2 mijë € para cash.